Blog poświęcony mało znanej parasomnii polegającej na podejmowaniu aktywności seksualnej przez sen.
środa, 21 lipca 2010
Seksomnia -kontrowersje wokół terminu

Seksomnia na dobre zagościła w piśmiennictwie, termin ten zyskał także duże zainteresowanie mediów. Nie figuruje w powszechnie stosowanych klasyfikacjach zaburzeń, ale od 2005 roku znalazła się w ICSD -2.

Nie wszyscy jednak zgadzają się z używaniem tego sformułowania. James MacFarlane, adiunkt pediatrii i psychiatrii Uniwersytetu Toronto gorąco zaprzecza używaniu tego słowa. Oponuje, że termin ten jest śmieszny, ma na celu wzbudzanie sensacji i nie ma żadnego naukowego ani medycznego uzasadnienia. Dodaje, że nie jest to prawdziwy termin, buduje on jedynie napięcie, ale właściwiej byłoby to po prostu nazywać parasomnią. MacFarlane podkreśla także, że takie schorzenie nie pojawia się w uznanych klasyfikacjach chorób.

MacFarlane uważa, że uprawianie seksu przez sen jest niezmiernie rzadkie i dotyka mniejszości ludzi z parasomnią. Twierdzi, że widział dotychczas tylko cztery takie przypadki. Naukowiec podkreśla, że osoby z parasomnią mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie ze względu na swoje schorzenie i należy je o tym uświadamiać.

Źródło: http://www.healthzone.ca/health/newsfeatures/research/article/819781--sexsomnia-more-common-than-toronto-researchers-thought# (uzyskane 21.07.2010)

14:03, agata6500 , naukowe
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 20 lipca 2010
najstarsze doniesienie o seksomnii

Seksomnia jest ujmowana naukowo od niedawna, tak się przynajmniej najczęściej podaje w piśmiennictwie. Tymczasem, okazuje się, że pierwszy opis objawów mogących przypominać seksomnię pojawił się w 1911 roku. We francuskim podręczniku dotyczącym kwestii medyczno -prawnych można przeczytać opis przypadku mężczyzny, który został aresztowany 18 października 1880 roku. Policjanci spotkali mężczyznę w publicznej toalecie, zachowywał się dziwnie. Jego zachowanie zostało odebrane jako próba zalotów wobec jednego z policjantów. Mężczyznę aresztowano i skazano pod zarzutem przestępstwa przeciwko moralności.

Co ciekawe, mężczyzna ten nie pamiętał wydarzenia, protestował i deklarował własną niewinność. Nie pamiętał także przebiegu własnego procesu sądowego. Wywiad wykazał, że w dniu aresztowania pacjent wyszedł z domu celem odwiedzenia swojego lekarza. Był zaniepokojony masywnym krwiopluciem i krwawieniem z guza umiejscowionego poniżej i bocznie w stosunku do lewego sutka. Ze względu na swoje dolegliwości, po skazaniu go, mężczyzna trafił do szpitala.

Trafił tam pod opiekę dr Mesneta, który na podstawie obserwacji temperamentu pacjenta i części jego dolegliwości doszedł do wniosku, że epizody objęte niepamięcią mogą w istocie stanowić napady somnambulizmu. Lekarz wykazał to potem wprowadzając pacjenta w indukowany stan somnambulizmu poprzez hipnozę. W hipnotycznym transie pacjent rozebrał się poproszony o to i był w stanie odtworzyć swoje czynności w publicznej toalecie. Po wyprowadzeniu z hipnozy pacjent nie pamiętał wykonywania tych poleceń.

Cała sytuacja została zaprezentowana sędziemu, który na podstawie takich dowodów uniewinnił mężczyznę stwierdzając, że nie ponosi on moralnej odpowiedzialności za popełnione czyny.

Źródło: Thoinot L. (1923) Medicolegal aspects of moral offenses. Philadelphia: F. A. Davis Company

22:28, agata6500 , naukowe
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 15 lipca 2010
publikacja o seksomnii

Organizatorzy konferencji w Bydgoszczy planują wydać publikację pokonferencyjną nakładem uczelnianego wydawnictwa. Zaproszono mnie do współpracy i poproszono o przygotowanie artykułu. Mam nadzieję, że sprostam wymogom redakcyjnym, a mój artykuł się ukaże. Niestety, termin wydania publikacji nie jest mi jeszcze znany, a z doświadczenia wiem, że takie rzeczy lubią się przeciągać.

Poważnie myślę także nad wydaniem krótkiej książki poświęconej seksomnii, bo brakuje takich publikacji na rynku. Tylko jakie wydawnictwo było by tym zainteresowane?

11:54, agata6500 , naukowe
Link Dodaj komentarz »
Licznik odwiedzin: Internetowe liczniki DISCLAIMER: Zawartość bloga ma służyć wyłącznie popularyzacji wiedzy na temat seksomni i rekrutacji osób chętnych do udziału w anonimowym i dobrowolnym badaniu naukowym lub podzielenia się po prostu własnymi doświadczeniami. W żadnym razie nie można traktować treści tu zawartych jako porady lekarskiej! polska baza stron