Blog poświęcony mało znanej parasomnii polegającej na podejmowaniu aktywności seksualnej przez sen.
czwartek, 13 sierpnia 2009
Zdaniem eksperta

Oto wypowiedź Zbigniewa Lwa-Starowicza znaleziona przeze mnie w sieci:

"W mojej praktyce seksuologicznej spotykam niewiele osób, które zwracają się do mnie z pytaniami o seksomnię. Do terapeutów przychodzą osoby, które w przypadku podobnych zachowań podejrzewają swego partnera o jakieś nieprawidłowości seksualne. Zdarza się, że jestem proszony o wyjaśnienie, czy rzeczywiście możliwe jest trwanie w stanie snu w trakcie stosunku seksualnego. Jest to możliwe. Sama nazwa oznacza kontakt seksualny, w trakcie którego jedno z partnerów pogrążone jest we śnie. Zachowania, określane mianem seksomni, bywają różnorodne. Zdarza się, że dana osoba budzi się w stanie podniecenia wywołanego snem o treści erotycznej i jego "akcję" przenosi w rzeczywistość. Niekiedy trudno jest wyznaczyć ostrą granicę między byciem w stanie snu a byciem na jawie. Skrajną odmianą seksomni jest somnofilia. To rzadko spotykana dewiacja seksualna, w której bodźcem seksualnym staje się śpiąca partnerka, i kiedy jest to dominująca forma zaspokajania potrzeby seksualnej. Generalnie jednak jestem zdania, że jeśli odbywanie stosunku w trakcie snu odpowiada partnerom, nie ma najmniejszego powodu, by takim zachowaniom przeciwdziałać."

 

Źródło: www.wrozka.com.pl/public/archive/05_04/62.html, uzyskane 13.08.2009

15:06, agata6500 , naukowe
Link Dodaj komentarz »
kontakt w sprawie badania osób cierpiących na seksomnię

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w badaniu adresowanym do osób cierpiących na seksomnię (inaczej zespół Morfeusza), czyli zaburzenie snu polegające na podejmowaniu różnorodnych aktywności seksualnych przez sen, są proszone o kontakt na niniejszej stronie lub pod adresem poczty elektronicznej:

badanie-seksomnia@wp.pl

Udział w badaniu jest anonimowy i dobrowolny. Uczestnicy badania mogą w każdej chwili z niego zrezygnować. Wyniki zostaną wykorzystane do napisania artykułu naukowego dotyczącego seksomni w populacji polskiej. Istnieje mało badań na ten temat i dlatego przyjęto taką formę rekrutacji osób badanych. Wzięcie udziału w ankiecie może być jednocześnie rozumiane jako pomoc całej populacji osób dotkniętych seksomnią.

Badanie będzie miało postać ankiety internetowej. Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod podanym wyżej adresem mailowym. W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu.

Proszę o przekazanie tej informacji znanym Państwu osobom mogącym cierpieć na seksomnię.

02:02, agata6500 , KONTAKT
Link Dodaj komentarz »
aspekty psychologiczne seksomni

Seksomnia dotyka zarówno mężczyzn jak i kobiety. Wydaje się, że najczęściej pomocy medycznej szukają osoby pomiędzy 20, a 40 rokiem życia. Jednak pisałam już, że gros osób cierpiących na to zaburzeni snu nigdy do lekarza nie trafia. Dlaczego tak się dzieje?

Potencjalną przyczyną może być wstyd i mnóstwo negatywnych myśli i uczuć, które towarzyszą seksomni. Stają się one udziałem nie tylko osoby chorej, ale i jej partnera. Partnerzy często wstydzą się wspominać o "gwałcie" lub "gwałtopodobnym" zachowaniu osoby, z którą dzielą łoże.

Nieliczne badania poświęcone seksomni spójnie wskazują na to, że osoby na nią cierpiące się bardzo wstydzą, mają poczucie winy za swoje zachowanie, są zagrożone wyższym ryzykiem depresji. Wszystko to zniechęca i utrudnia kontakt z lekarzem. Chorzy dotknięci tym zaburzeniem często odczuwają strach i brak emocjonalnej bliskości, czują się zagubieni, mogą czuć odrazę i seksualne opuszczenie. Powszechne są także uczucia zawodu, frustracji, irytacji i podejrzliwości. Zdarza się, że pacjenci popadają w samooskarżenia z powodu swego zachowania podczas snu i braku kontroli nad nim.

Znajomość tych zagadnień wśród klinicystów powinna ułatwić kontakt z pacjentami oraz ułatwić rozmowy na temat doświadczanych przez nich trudności.

Aspekty psychologiczne powiązane z seksomnią są równie słabo zbadane jak i samo zjawisko. Jak w każdym wpisie, proszę o kontakt osoby cierpiące na seksomnię, które chciałyby wziąć udział w anonimowej ankiecie dotyczącej tej parasomni.

środa, 12 sierpnia 2009
naukowe podejście do seksomni

Pierwsze naukowe doniesienia na temat seksomni ukazały się w 1996 roku, od tego czasu zaczęto uważać to zaburzenie za parasomnię, została ona także włączona do Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Snu (ICSD 2). Niestety, mechanizm powstawania tego zaburzenia wciąż nie jest znany.

Jest to wstydliwe schorzenie, toteż osoby na nie cierpiące rzadko szukają pomocy specjalistycznej. Do tego, że nie trafiają oni do lekarzy przyczynia się także niska świadomość samych klinicystów. Nie jest znana też patofizjologia tego zaburzenia. Wiadomo natomiast, że zjawisko pojawia się w fazie NREM snu i wiąże się z abnormalną aktywnością kory mózgowej. Istnieją również nagrania wideo pacjentów, którzy przejawiają seksomnię jak również badania polisomnograficzne takich osób.

Angielskojęzyczne terminy określające to zaburzenie to: "sexsomnia", "sleep sex", "sleepsex" i "sexual behavior in sleep" (SBS).

Specyfika zaburzenia sprawia, że naukowe opracowania go dotyczące są najczęściej studiami przypadku (opisują pojedyncze osoby cierpiące na zaburzenie). Najdogodniejszą metodą zbadania tego zjawiska na szerszą skalę i dotarcia do większego grona osób cierpiących na seksomnię wydaje się badanie za pośrednictwem Internetu. Ta strona powstała, by nawiązać kontakt z osobami cierpiącymi na seksomnię, względnie z osobami, które mają kogoś takiego w otoczeniu.

Wszystkich chętnych zaprasza do udziału w anonimowym i dobrowolnym projekcie naukowym dotyczących osób chorych na seksomnię!

22:31, agata6500 , naukowe
Link Dodaj komentarz »
cel założenia bloga

Witam!

Właśnie założyłam ten blog z myślą o zamieszczaniu na nim informacji na temat mało znanej parasomni jaką jest seksomnia.

Jest to zaburzenie snu charakteryzujące się podejmowaniem aktywności seksualnej podczas snu. Może ona obejmować odbycie pełnego stosunku seksualnego, ale także intensywną masturbację, fizjologiczne przejawy podniecenia płciowego, czy wokalizację seksualną. Okres podejmowania tego rodzaju aktywności jest objęty całkowitą niepamięcią.


Jak nietrudno się domyślić schorzenie to może powodować liczne trudności natury intrapsychicznej ale i interpersonalnej. Systematycznie na tej stronie będą się pojawiać informacje dotyczące seksomni (inaczej zespół Morfeusza) oparte na doniesieniach naukowych na ten temat, a także linki przydatne dla osób dotkniętych tym zaburzeniem lub ich bliskich.

Niestety, nie znalazłam w sieci żadnego forum internetowego dla ludzi z zaburzeniem snu, na którym mogłabym zamieścić takie informacje. Ten blog jest formą załatania tej dziury. Z założenia ma on skupiać osoby dotknięte seksomnią, ponieważ myślę, że może ich być w Polsce całkiem sporo, a nie mają świadomości, że są chore. Po zebraniu większej ilości osób chciałabym zrealizować ankietowy projekt naukowy dotyczący tego schorzenia. Zapewniam, że uczestnictwo w badaniu będzie anonimowe i dobrowolne. Tymczasem proszę zainteresowanych o rozpromowanie bloga wśród osób mogących cierpieć na seksomnię.

Licznik odwiedzin: Internetowe liczniki DISCLAIMER: Zawartość bloga ma służyć wyłącznie popularyzacji wiedzy na temat seksomni i rekrutacji osób chętnych do udziału w anonimowym i dobrowolnym badaniu naukowym lub podzielenia się po prostu własnymi doświadczeniami. W żadnym razie nie można traktować treści tu zawartych jako porady lekarskiej! polska baza stron